Integritetspolicy för Johnsassistans.se

Skydd av personuppgifter och cookiehantering

Personuppgiftsbehandling

På Johnsassistans.se prioriterar vi din säkerhet och integritet när du delar med dig av dina personliga uppgifter. Denna policy förklarar hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter samt dina rättigheter i detta avseende.

Behandling av dina personuppgifter

Johnsassistans.se samlar in personuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer för att effektivt kommunicera med dig tills vi har hittat en lämplig tjänst för dina behov. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande samt en påminnelse efter att/om du byter tjänsteleverantör. Dessa meddelanden inkluderar en kundundersökning, som är helt frivillig att svara på. Syftet är att säkerställa att den valda tjänsten uppfyller dina förväntningar.

Tredjepartsåtkomst till dina personuppgifter

Med ditt samtycke kan utvalda tjänsteleverantörer som matchar dina behov kontakta dig via e-post eller telefon. Inledningsvis delar vi inte dina uppgifter med fler än fem företag. Om dessa inte uppfyller dina krav, kan vi dela informationen med ytterligare fem företag, men aldrig fler än så totalt.

Dina rättigheter enligt GDPR

Läs om dina rättigheter under EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Rätt till information och att begära ut uppgifter

Du har rätt att få reda på hur vi hanterar dina personuppgifter och begära ut de uppgifter Johnsassistans.se har om dig.

Rätt till rättelse, radering eller begränsning

Du kan begära att Johnsassistans.se korrigerar felaktiga personuppgifter eller raderar dina uppgifter. Dock finns det undantag, som när andra lagar kräver att uppgifterna sparas. Du kan även begära begränsad behandling av dina uppgifter under vissa omständigheter, som när du ifrågasätter riktigheten av uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

I vissa situationer har du rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan dataskyddsansvarig.

Rätt att invända och klaga

Du har rätt att invända mot hur Johnsassistans.se behandlar dina personuppgifter. Om du motsätter dig behandlingen, har du rätt att få den prövad. Kontakta vår dataskyddsansvarige för mer information. Om du tror att Johnsassistans.se hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan du även kontakta Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se för mer information.

Kontaktperson för dataskyddsfrågor

Namn: Sten Lövrup, Dataskyddsansvarig

E-post: sten.lovrup@johnsassistans.se

Cookieanvändning på vår webbplats

Johnsassistans.se använder cookies för att förbättra din upplevelse och samla användarstatistik. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och innehåller ingen personlig information.

Användning av cookies

Vi använder endast permanenta cookies för att förbättra användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Dessa cookies finns kvar på din enhet tills de tas bort manuellt eller automatiskt av din webbläsare.

Hantering av cookies

Du har möjlighet att välja om du vill acceptera cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan ändra denna inställning. Om du väljer att inte acceptera våra cookies kan vissa webbfunktioner påverkas negativt. För att ändra dina cookie-inställningar, gå till inställningarna i din webbläsare eller enhet.

Mer om cookies på vår webbplats

Om du vill läsa mer om hur vi använder oss av cookies på vår webbplats kan du göra det i vår Cookiepolicy här.