0322-300 299
info@johnsassistans.se

Nyheter

IVO drar in tillstånd.

IVO drar in tillståndet för Sveriges största utförare av personlig assistans! Det är givetvis av yttersta vikt att välfärdstjänster utförs på ett professionellt och korrekt sätt med respekt för skattebetalarnas pengar.

Men att en av Sveriges största arbetsgivare endast ges 10 dagar att avveckla hela sin verksamhet är såklart oerhört stressande för såväl anställda som personer med assistans och deras anhöriga.

Är du orolig över din situation eller undrar hur detta kan påverka dig?

Hör av dig till oss idag så kan vi hjälpa dig med dina frågor.