Lagar och regler för Personlig Assistans

I Sverige regleras personlig assistans i bl.a. LSS (1993:387) och socialförsäkringsbalken (2010:110)

För att ha rätt till personlig assistans ska du tillhöra en s.k. personkrets enligt LSS. LSS listar tre s.k. personkretsar.

  • Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller sjukdom.
  • Personkrets 3: Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret längre ner på sidan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Om man tillhör någon av dessa personkretsar har man rätt till särskilt stöd och särskild service i enlighet med LSS. Ett av dessa stöd är personlig assistans. För att ha rätt till personlig assistans måste man dock även ha behov av ett personligt utformat stöd på grund av stora och varaktiga funktionshinder, samt behöva hjälp med sina “grundläggande behov” i en omfattning av åtminstone ca 5-7 timmar/vecka.

LSS ställer inte upp någon absolut gräns för hur många timmar grundläggande behov man måste behöva hjälp med för att kunna beviljas personlig assistans, men genom praxis (domstolsavgöranden) så har siffran 5-7 utkristalliserat sig. För vissa räcker det inte ens med 8 och för andra så räcker det med 4. Det är i slutändan upp till den enskilde handläggaren och/eller domaren att bestämma hur just ditt individuella fall kommer att bedömas.

Här kan du läsa mer om de grundläggande behoven och ansökningsprocessen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Personlig assistans med hjärta!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Kontakta oss idag för rådgivning.

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.