LSS och Grundläggande behov

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes 1994 med syfte att stärka funktionshindrades rätt att få ett så gott och självständigt liv som möjligt. Reformen var en stor frihetsreform och steg bort ifrån en gammaldags synen på funktionsnedsatta som då oftast hamnade på olika typer av institutioner. När lagen infördes så behövdes det en ”mekanism” för att fördela kostnadsansvaret mellan kommunerna och staten.

Man kan tycka att en sådan mekanism hade kunnat väljas som inte gick ut över den enskilde individen, men det tyckte alltså inte lagstiftaren och valde därför att införa begreppet ”grundläggande behov” och en begränsning till statlig assistans (försäkringskassan) innebärande att om individens grundläggande behov understiger 20 timmar per vecka så har man inte rätt till statlig assistans (dvs personlig assistans som försäkringskassan betalar för).

Istället ska man då vända sig till sin hemkommun och ansöka. När man läser i media så kan det ibland framstå som att man. Inte har rätt till personlig assistans överhuvudtaget om man inte når upp till gränsen på 20 timmar/vecka men så är alltså inte fallet. Detta är bara en gränsnivå som ställts upp för att avgöra vem som ska betala. Det skapar ju dock för den enskilda individen en mängd gränsdragningsproblematik för att avgöra om ett behov är s.k. grundläggande eller ett övrigt behov.

Att få hjälp med att klä på sig är t.ex. ett grundläggande behov om det rör sig om kläder som sitter närmast kroppen och därför anses ”intimt” medans att få hjälp med att sätta på sig jacka och skor anses vara ett s.k. ”övrigt behov”.

Det har på senare tid införts en del ingrepp i LSS för att t.ex. säkerställa att andning och sondmatning ska anses utgöra grundläggande behov(!) men det finns fortfarande en stor mängd gränsdragningsproblem och tolkningssvårigheter kvar som kan göra det svårt, för att inte säga omöjligt, för den enskilda individen att förstå regelverket. Har du frågor om LSS, grundläggande behov, övriga behov eller skillnaden mellan kommunal och statlig assistans? Slå oss en signal så vägleder vi dig i dina tankar och frågor!

LSS och Grundläggande behov