Personlig assistans

Personlig assistans infördes i Sverige genom LSS-reformen 1994. Reformens syfte var att ge människor med särskilda behov ett större inflytande över sitt eget liv, och möjligheten till större frihet och livskvalitet. Både barn och vuxna har rätt till personlig assistans om de uppfyller de krav som uppställts i lagen, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att ge dig med en funktionsnedsättning möjligheten att studera, arbeta och delta i fritids- och kulturaktiviteter utan att din funktionsnedsättning ska förhindra detta. Personlig assistans kan beslutas antingen av försäkringskassan eller av kommunen du bor i. Oavsett vem som betalar för den personlig assistansen så är det dina behov som styr hur den ska utföras.

Det kan vara svårt att förstå regelverket och på vilket sätt man ska beskriva sina behov när man ansöker om personlig assistans. Det kan därför vara bra att i ett så tidigt skede som möjligt involvera någon som vet hur regelverket fungerar och på vilket sätt man ska lägga upp sin ansökan. Kontakta oss idag om du funderar på att ansöka om personlig assistans så hjälper vi dig med din ansökan.

Personlig assistans för barn

Läs mer om vad vi kan hjälpa ditt barn med, och hur vi stöttar dig som anhörig.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.