Personlig assistans

Det kan vara svårt att förstå regelverket och på vilket sätt man ska beskriva sina behov när man ansöker om personlig assistans. Det kan därför vara bra att i ett så tidigt skede som möjligt involvera någon som vet hur regelverket fungerar och på vilket sätt man ska lägga upp sin ansökan. Kontakta oss idag om du funderar på att ansöka om personlig assistans så hjälper vi dig med din ansökan.

Personlig assistans är en av totalt 9 insatser som kan beviljas för personer som omfattas av LSS. Syftet med personlig assistans är att personer med funktionshinder, medfödda eller förvärvade ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Meningen med personlig assistans är att fungera som en form av stöd till att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att delta i vardagslivet på ett så självständigt och meningsfullt sätt som möjligt.

Personlig assistans kan beviljas alla som uppfyller kraven i LSS. Såväl försäkringskassan som kommunen kan bevilja personlig assistans och vem av dessa som beviljar stödet beror på hur många timmars s.k. “Grundläggande behov” man behöver hjälp med per vecka.

Krav och process för att beviljas personlig assistans

Att beviljas personlig assistans kan vara avgörande för att kunna leva ett självständigt och värdigt liv. Det kan t.ex. innebära att kunna bo kvar i sitt eget hem, att kunna delta i fritidsaktiviteter med andra människor och att kunna delta i t.ex. skola eller arbetsliv.

Ett självständigare liv med personlig assistans

Det finns olika former av personlig assistans, och det är viktigt att hitta en lösning som passar den enskilda personens behov. Det är därför viktigt att ha förståelse för betydelsen av personlig assistans och dess effekt för individens möjlighet att leva ett självständigt liv.

Olika former av personlig assistans

När man anställer en person för att få personlig assistans är det viktigt att se till att personen har alla nödvändiga kvalifikationer och korrekt utbildning för att kunna ge kompetent, respektfull och säker service. Det är också viktigt att se till att personen är pålitlig, samt är empatisk och förstående med god kommunikationsförmåga.

Kvalificerad och lämplig personlig assistent

Att anställa en kvalificerad och lämplig personlig assistent kräver att man är engagerad och arbetar med hjärta och hjärna. En stor del av vårt arbete går ut på att matcha de assistansberättigade och deras anhöriga med en kompetent och omtänksam personlig assistent som de kan känna sig trygga med. Alla involverade parter ska ha vetskapen om att vårdtagarens behov tillgodoses på ett säkert sätt och med respekt. Detta bidrar till att minska stressen för både den person som behöver assistans och deras anhöriga, men även för assistenterna.

Bild som visar på vikten av Kvalificerad och lämplig personlig assistent.

Matchning av vårdtagare och personlig assistent

Det är viktigt att den personliga assistenten har eller får kunskap om den enskilda personens funktionsnedsättning och behov. Det är också viktigt att den personliga assistenten får regelbunden fortbildning för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd.

Fortbildning och kunskap för personliga assistenter

Personlig assistans ska alltid vara anpassad till den enskilda personens behov och önskemål. Det är viktigt att personen själv eller dennes målsman är delaktig i planeringen av assistansen och att man tillsammans med assistenten utvecklar en individuell genomförandeplan.

Anpassning och delaktighet i planeringen av assistansen

Att få personlig assistans kan vara livsförändrande, men det kan också innebära utmaningar. Det kan vara svårt att få den assistans som passar just ens egna önskemål och behov, och det kan också vara svårt att hitta en assistent som är tillgänglig vid de tidpunkter då man behöver få rätt hjälp. För oss är det av yttersta vikt att du får vara med och planera och strukturera din personliga assistans på så sätt som du önskar. Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan där vi tillsammans listar krav och önskemål på såväl personal som aktiviteter, budget och genomförande av din personlig assistans.

Utmaningar och anpassning av personlig assistans

Detta är något som vi lägger stor vikt vid. All personlig assistans skall anpassas efter individens behov. Vårt mål är alltid att du ska få den hjälp du behöver, när du behöver den.

Livsförändrande effekter av personlig assistans

Vi vet att personlig assistans i slutändan är en ovärderlig tjänst som kan öka livskvaliteten och ge sinnesro för alla inblandade. Med rätt person kan personlig assistans göra en enorm skillnad i livet och på livskvalitén, för alla inblandade.

Finansiering av personlig assistans

Personlig assistans finansieras i Sverige främst av Försäkringskassan, men det kan också finnas möjligheter att få hjälp via kommunen. Vem som i slutändan ska betala ut assistansersättningen bestäms av mängden “grundläggande behov” den enskilde har behov av hjälp med. Eftersom det kan vara väldigt svårt att på förhand veta hur bedömningen kommer att bli är det viktigt att söka personlig assistans hos både kommunen och försäkringskassan. Det är viktigt att söka rådgivning för att få reda på vilka möjligheter som finns. För detta så finns vi tillgängliga med att hjälpa er få rätt beslut om personlig assistans.