Personlig assistans som anhörig

Personlig assistans som anhörig

Önskar du som anhörig att arbeta som personlig assistent åt din anhörig så går det givetvis bra. Du som anhörig känner den person som är behov av personlig assistans allra bäst och är kanske också därför bäst lämpad att utföra arbetet. Som anhörig kan man här ha olika ingång. Du kanske vill jobba heltid med din anhörige eller endast deltid. Kanske vill du inte arbeta som personlig assistent alls men önskar utföra arbetsledning, intervjuer med nyanställda m.m.

Oavsett vilket upplägg som passar dig bäst så kan vi hjälpa dig med råd och stöd i hur man kan strukturera den individuella situationen på bästa möjliga sätt. Hur stor assisstansbeslut man har kan också påverka de olika möjligheter som finns. Ju yngre en person är desto mer s.k. föräldraansvar kommer Försäkringskassan att dra av. Det beror också på vilken typ av hjälp man är i behov av. Vissa behov innehåller mer föräldraansvar och andra mindre.

Ta gärna kontakt med oss om det är någonting du undrar över avseende personlig assistans eller personlig assistans som anhörig, och vad det innebär så hjälper vi till att räta ut dina frågetecken!