Ansöka om personlig assistans

Ansöka om personlig assistans.

Att ansöka om personlig assistans kan vara en skrämmande uppgift, men det är viktigt att komma ihåg att det sannolikt är den bästa lösningen för att förbättra livskvaliteten för den som är i behov av tjänsten. Att söka hjälp med dagliga sysslor eller medicinska behov kan göra stor skillnad i förmågan att hantera livets utmaningar.

Att ansöka om personlig assistans upplevs ofta som komplicerat invecklat och svårt att förstå. Det kan även vara svårt för den enskilda individen att veta hur man ska göra när det gäller vem ska personlig assistans hos.

Med anledning av att man vid lagens framtagning inte kunde enas om vem skulle betala för kostnaden som den personliga assistansen innebär så skapade man dessvärre ytterligare problem för den enskilda individen. Om man har ett behov av s.k. ”grundläggande behov” som överstiger 20 timmar per vecka så ska man ansöka om personlig assistans hos Försäkringskassan, medans man ska ansöka hos kommunen om behovet understiger 20 timmar.

Det är dels svårt för den enskilda individen att avgöra vad som är vad, och dessutom veta hur bedömningarna kan komma att göras. Det är här vår juridiska expertis kommer in.

Vi kan hjälpa dig med bedömningen om man ska ansöka om personlig assistans hos kommunen, Försäkringskassan eller båda. Vi kan även hjälpa dig med att inför besöket och mötet med kommunen/försäkringskassan lista dina behov och på ett tydligt sätt beskriva din situation och ditt hjälpbehov.

Förberedelser inför ansökan om personlig assistans

Förberedelser inför ansökan om personlig assistans.

När man ska ansöka om personlig assistans måste man göra en hel del förarbete. Man måste bl.a. ordna med intyg från instanser såsom läkare, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut.

Det är även viktigt att man är införstådd i de regler och bestämmelser som omger den typ av hjälp man vill söka, så att man förstår på vilket sätt man ska beskriva sina behov, hur tydlig man måste vara och vilka delar man måste få med.

Ibland kan det även hjälpa att fråga efter referenser, eller att få prata med personer som har erfarenhet av att anlita företag som erbjuder personliga assistanstjänster. Att prata med någon som erfarenhet av att ansöka om personlig assistans kan ge värdefulla insikter om processen, samtidigt som du får förståelse för dina behov och för din situation. Kontakta oss idag så får du prata med någon som förstår dig.

Stödtyper och beviskrav

Ansökningsförfarandet för personlig assistans beror på vilken typ av stöd det är du söker. För att ansöka om personlig assistans måste du styrka att du behöver den hjälpen du anger. Detta kan inkludera en medicinsk utvärdering från din läkare, en bedömning av din hemmiljö och en beskrivning av eventuella utmaningar som du möter när du utför dagliga uppgifter. Du måste även tydligt redogöra för dina “grundläggande behov” och dina “övriga behov”. Vad som är vad i myndigheternas uppdelning av detta är inte alltid helt lätt att förstå.

Efter att ansökan har lämnats in

Efter att ansökan har lämnats in

När din ansökan har lämnats in och godkänts kan du förvänta dig en period av bedömning och granskning av försäkringskassan och/eller kommunen som är de som finansierar dessa tjänster, även om du får hjälp av ett privat företag.

Efter som att processen för personlig assistans är så lagstyrd så är det viktigt att hålla sig informerad om eventuella förändringar som sker som påverkar den hjälp man kan få. Där finns vi till för er, vi håller oss ständigt uppdaterade kring de lagar och regler som gäller kring personlig assistans. På så vis kan vi alltid erbjuda hjälp kring att ansöka om utökning av er personliga assistans om det behovet uppstår.

Ansökningsprocessen kan kännas överväldigande

Att ansöka om personlig assistans kan verka överväldigande till en början, vi vet hur det är. Därför finns vi här. Vi erbjuder alla möjligheten att få den hjälp som behövs för att ansökan ska bli korrekt och för att behoven ska uppfyllas.