ADL-bedömning

Vid en utredning för bedömning av rätten till personlig assistans så ställs det i bland krav på att man lämnar in en ADL-bedömning. En ADL-bedömning innebär att man tittar på aktiviteter i det dagliga livet (ADL), t.ex. bad, klädsel, skötsel, mat och toalettbesök, samt instrumentella aktiviteter i det dagliga livet (IADL), t.ex. tvätt, inköp, hushållsarbete, tillredning av måltider och hantering av mediciner.

ADL-bedömning pågår

Så går utredning till

Bedömningen av behovet av personlig assistans enligt adl tar också hänsyn till fysiska funktionshinder eller funktionsnedsättningar som kan påverka personens förmåga att utföra dessa uppgifter självständigt. En ADL-bedömning utförs vanligen av arbetsterapeut eller fysioterapeut, som observerar den sökande i sina dagliga situationer för att fastställa patientens förmåga att klara av dagliga aktiviteter. Bedömningen sker enligt en skala med “kan inte” “kan” “kan med hjälpmedel” “kan med hjälp av person” “ej bedömt” och “ej aktuellt”.

Bedömningen av personlig assistans enligt adl omfattar vanligtvis bedömningar genom både observation och intervju. Bedömningar genom intervju har dock klart lägre bevisvärde och tillmäts inte särskilt stor vikt vid prövningen. Det är därför väldigt mycket bättre om ADL-bedömningen sker genom observationer.

En väl genomförd ADL-bedömning kan vara till stor hjälp vid din ansökan om personlig assistans. Det är en viktig del av själva utredningen vid ansökan om personlig assistans. Du kan läsa mer om hur en utredning går till här.

Har du frågor om ADL-bedömningar eller hur man ansöker om personlig assistans är du välkommen att höra av dig till oss!