Rätt till personlig assistans

Rätt till personlig assistans

Vem kan få personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans ska du tillhöra en s.k. personkrets enligt LSS. LSS listar tre s.k. personkretsar.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller sjukdom.

Personkrets 3: Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om man tillhör någon av dessa personkretsar har man rätt till särskilt stöd och särskild service i enlighet med LSS. Ett av dessa stöd är personlig assistans. För att krångla till det för alla människor med behov av hjälp så har dock regeringen valt att införa en mängd olika begränsningar och undantag i lagen. En sådan begränsning som man inte kunde enas om när lagen skrevs var, vem ska betala?

Vem kan få personlig assistans

Betalar staten för personlig assistans?

Varken kommunerna eller staten ville ta hela kostnaden för den personlig assistansen och istället för att lösa det på ett smidigt sätt med en rutin för internfakturering så valde man att sätta de svagaste individerna i kläm. Därför finns en regel som säger att om man har ett behov av personlig assistans avseende sina ”grundläggande behov” som överstiger 20 timmar/vecka så ska staten betala (Försäkringskassan) och om de grundläggande behoven understiger 20 timmar/vecka så ska kommunen betala.

Även hos kommunerna finns det dock en undre gräns, den ligger på någonstans mellan 5-7 timmar grundläggande behov/vecka beroende på kommun och handläggare.

Man måste alltså dels bevisa att man tillhör en personkrets, dels bevisa att man har behov av hjälp och stöd avseende sina grundläggande behov om minst ca 5-7 timmar/vecka.

Detta är några av de många anledningar till att det uppstår så många konflikter och gränsdragningsproblem kopplade till den personliga assistansen, och en av många anledningar till varför det kan vara bra med en engagerad och kompetent jurist vid sin sida.