Utredning personlig assistans

När du ansöker om personlig assistans är det kommunens och/eller försäkringskassans biståndshandläggare som utreder om du har rätt till personlig assistans. Genom en utredning om personlig assistans som baseras på de aktuella förutsättningarna kommer de fram till vilken hjälp du behöver och hur många timmar i veckan du behöver hjälp.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret längre ner på sidan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Utredningen görs för att avgöra om situationen uppfyller kriterierna för beviljande av ekonomiskt bistånd.

Så går utredning till

Biståndshandläggaren som utför utredningen om personlig assistans kommer att ställa frågor om all relevant information de behöver för att kunna fatta ett beslut om ansökan. De kommer också titta på intyg avseende de medicinska förutsättningarna. Har du andra insatser i dagsläget kan de komma att vilja kontakta dessa såsom förskola, skola, korttidsboende m.m.

Förutom att kontrollera dessa detaljer kan utredarna också tala med personer som t.ex. familjemedlemmar eller läkare som känner till situationen mer i detalj. Detta är för att se till att rätt nivå av stöd tilldelas samt för att identifiera eventuell falsk eller vilseledande information.

Att få en utredning om personlig assistans är en del av processen för många sökande. Det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid är möjligt att precis den hjälp man önskar, eftersom det finns gränser för hur mycket hjälp som kan erbjudas. Men om man lämnar korrekt information och är öppen mot handläggaren så ökar chanserna att lyckas. Ta därför hjälp av oss så säkerställer vi tillsammans att utredningen går som önskat.

Personlig assistans med hjärta!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Grundläggande behov inom personlig assistans

För att beviljas personlig assistans måste du behöva hjälp med något eller några av de grundläggande behoven och enligt LSS anses följande falla inom ramarna för grundläggande behov.

Dessa grundläggande behov ses över i en bedömning av en persons funktionsförmåga och behov av hjälp med olika aktiviteter. Det är då man genomför en ADL-bedömning, ADL är en förkortning som för ”Aktiviteter i dagliga livet”. Du kan läsa mer om hur en ADL-bedömning går till här.

Andning

Behöver du hjälp med din andning i form av t.ex. Andningshjälp med maskiner såsom CPAP eller BIPAP kan ingå här, men även andningsgymnastik, PEP-mask, syrgas, inhallationer, slemsugning, användande av hostmaskin och övervakning.

Personlig hygien

Behöver du hjälp när du går på toaletten, med att duscha, tvätta händerna eller torka dig i ansiktet efter att du ätit mat? Då kan tiden som det tar för den hjälpen räknas som ett grundläggande behov. Du behöver redovisa dels antalet tillfällen per dag, dels tidsåtgången vid varje tillfälle.

Måltider

Behöver du hjälp med att någon matar dig, eller får du mat via sond? Då kan tiden som det tar för den hjälpen räknas som ett grundläggande behov. Du behöver redovisa dels antalet tillfällen per dag, dels tidsåtgången vid varje tillfälle.

Att klä av och på sig

Behöver du handgriplig hjälp för att ta av- och på dig dina kläder? Då kan tiden som det tar för den hjälpen räknas som ett grundläggande behov. Du behöver redovisa dels antalet tillfällen per dag, dels tidsåtgången vid varje tillfälle. Endast tid för “inomhuskläder” räknas, inte tid för t.ex. Skor eller jacka.

Kommunikation

Behöver du hjälp med att kommunicera med din omgivning pga fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Då kan tiden som det tar för den hjälpen räknas som ett grundläggande behov. Du behöver redovisa dels antalet tillfällen per dag, dels tidsåtgången vid varje tillfälle.

Aktiverings- och motiveringsinsatser

Har du inte möjlighet pga en psykisk funktionsnedsättning att uppfylla dina grundläggande behov? Dvs skulle man i teorin kunna påstå att du kan utföra ett moment då du har den fysiska kapaciteten men i praktiken saknar mental förmåga att utföra momentet? Då kan tiden det tar att hjälpa dig att utföra momentet räknas som ett grundläggande behov i sin helhet.

Förebyggande stöd

Har du behov av övervakning eller förebyggande stöd under större delen av dygnet för att förhindra att du skadar dig själv, andra människor eller egendom? Då kan tid under dygnet som du behöver den typen av övervakning räknas som ett grundläggande behov.

Egenvård

Har du behov av stöd löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara ditt liv eller allvarlig risk för din fysiska hälsa? Då kan tiden under dygnet där du behöver den typen av stöd räknas som ett grundläggande behov. Här under kan t.ex. övervakning pga epilepsi, speciell medicinteknisk utrustning eller medicinsk behandling såsom med syrgas eller diabetesbehandling ingå.

Kontakta oss idag för rådgivning.

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.