Personlig assistans för personer på autismspektrumet

Möjligheten att få personlig assistans för personer på autismspektrumet har stärkts sedan den 1 januari 2023 då lagen ändrades. Tidigare så krävdes det att man var fysiskt oförmögen att klara av aktiviteter, framförallt grundläggande behov, för att man skulle kunna beviljas tid för detta. Regelverket ledde till att personer som i “teorin” kunde utföra en uppgift men i praktiken inte klarade det, blev utan assistans.

I och med lagförändringen så har personer med psykisk funktionsnedsättning rätt till hjälp för den tid det tar att “motivera och aktivera” den enskilde till att uppfylla de grundläggande behoven. Det innebär att för personer som inte kan uppfylla sina grundläggande behov utan motivering och aktivering, såsom vissa på autismspektrat, så ska den tid det tar att aktivera och motivera dem, räknas som tid för det grundläggande behovet i sin helhet. Det kan omfatta tid för personlig omvårdnad, t.ex. påklädning, personlig hygien, mat eller kommunikationsstöd.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret längre ner på sidan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Personlig assistans förbättrar livskvalitet för personer med autism

Personlig assistans för personer med autism kan vara till nytta på många olika sätt. Den kan bidra till att förbättra färdigheter i egenvård, öka självständigheten i dagliga sysslor, öka den personliga säkerheten, främja social interaktion och kommunikationsförmåga, minska ångest eller sammanbrott i samband med svåra aktiviteter eller situationer, minska stressnivåerna för familjemedlemmar och vårdgivare och ge möjligheter till trevliga fritidsaktiviteter.

Förutom att tillhandahålla personlig assistans i integritetsnära situationer kan personalen hjälpa personer med autism att utveckla meningsfulla relationer i samhället. Det kan till exempel handla om att hjälpa till att ordna sociala utflykter med vänner eller att delta i lokala evenemang som bio eller sport.

Personlig assistans med hjärta!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Ibland behövs hjälp för att utveckla meningsfulla relationer i samhället.

Hitta rätt personlig assistent

Det är inte alltid lätt att hitta rätt personlig assistent för en person med autismspektrum. Det är viktigt att ta hänsyn till personens behov och styrkor när man väljer en personlig assistent som passar bra. Individen måste känna sig bekväm med den personliga assistenten och lita tillräckligt mycket på honom eller henne för att dela med sig av privat information.

Det är också viktigt att välja någon som har kunskap om autismspektrumstörningar så att de är medvetna om eventuella problem som kan uppstå under dagliga uppgifter eller i samspelet med andra. I slutändan är det viktigt att hitta någon som kommer att etablera en positiv relation med klienten samtidigt som han/hon tillhandahåller medkännande personlig assistans som uppfyller deras specifika behov.

Kontakta oss idag för rådgivning.

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.