Egenvård inom Personlig Assistans

Egenvård är ett begrepp som används inom personlig assistans för att beskriva de aktiviteter och uppgifter som individer utför för att ta hand om sig själva och sina grundläggande behov. I denna del går vi igenom vad egenvård innebär och hur det relaterar till personlig assistans.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret längre ner på sidan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Vad innefattar egenvård?

Egenvård kan innefatta en rad olika aktiviteter och uppgifter, såsom att sköta sin personliga hygien, äta, klä sig och utföra hushållssysslor. För personer med funktionsnedsättningar kan dessa uppgifter vara utmanande eller omöjliga att utföra själva, och därför kan personlig assistans vara nödvändig för att möjliggöra för individen att utföra dessa uppgifter och bibehålla sin självständighet.

Personlig assistans för egenvård innebär att en assistent hjälper individen med de aktiviteter och uppgifter som krävs för att ta hand om sig själva. Det kan innebära att assistera med hygienrutiner, hjälpa till med förflyttningar eller erbjuda stöd vid matlagning och hushållssysslor.

Personlig assistans med hjärta!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Vad innebär Personlig Assistans och egenvård

I denna del går vi igenom hur personlig assistans kan stödja individer med funktionsnedsättningar i sin egenvård och hur det kan bidra till en högre livskvalitet och självständighet.

Att erbjuda personlig assistans för egenvård innebär att respektera och stärka individen i deras strävan efter självständighet. Detta innebär att assistenten anpassar sitt stöd efter individen och deras unika behov, samtidigt som de uppmuntrar och stödjer personen i att utföra så många uppgifter som möjligt på egen hand.

Säkerhet och utförande av egenvård

En viktig aspekt av personlig assistans för egenvård är att säkerställa att individen känner sig trygg och bekväm i sitt hem och att de får det stöd de behöver för att utföra sina dagliga rutiner. Detta kan innebära att anpassa bostaden efter individens behov eller att erbjuda extra stöd och vägledning när det behövs.

För att säkerställa att personlig assistans för egenvård fungerar optimalt är det viktigt att det finns en öppen kommunikation och samarbete mellan individen, assistenten och eventuella anhöriga. Detta kan innebära att regelbundet utvärdera och anpassa assistansen efter förändrade behov och förutsättningar, samt att upprätta en god dialog för att säkerställa att alla inblandade är nöjda med hur assistansen fungerar och att den möter individens behov och önskemål.

Våra kunder är vår inspiration!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Kontakta oss idag för rådgivning.

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.