Lagen om assistansersättning

Lagen om assistansersättning (1993:389) är en svensk lag som syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att få ekonomiskt stöd för att kunna köpa assistans. Assistans innebär hjälp med olika sysslor i vardagen.

En person med funktionsnedsättning kan ansöka om assistansersättning från försäkringskassan eller sin kommun, och om ansökan godkänns, får personen ett ekonomiskt stöd som kan användas för att köpa assistans.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret längre ner på sidan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Så går utredning till

Lagen är till för att ge möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet på lika villkor med andra, samt ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Det är viktigt att notera att det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att få assistansersättning, som till exempel att man måste ha en funktionsnedsättning som medför att man behöver assistans och att man måste vara bosatt i Sverige.

Om det är kommunen som beviljat assistansersättning så är det inte säkert att de följer den statliga schablonen för assistansersättning. Kommunen kan ha en egen schablon, eller ett annat system för att avgöra “skäliga kostnader för assistans”.

Schablonersättningen räknas upp varje år med en procentsats som regeringen bestämmer.

Personlig assistans med hjärta!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Schablonersättning för personlig assistans

Schablonersättningen har ökat med vanligtvis 1,5% per år de senaste åren.

År Ersättningsnivå per timme i SEK exkl. moms
2023 324,5
2022 319,7
2021 315
2020 304,3

Kontakta oss idag för rådgivning.

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.