Assistansersättning för grundläggande behov

Rättighetsbaserad ersättning för personer med funktionsnedsättning

Assistansersättning är en central del av det svenska välfärdssystemet och syftar till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Genom att erbjuda stöd och hjälp för grundläggande behov, som att äta, klä sig, kommunicera och sköta sin personliga hygien, kan assistansersättningen underlätta vardagen för dessa personer.

Assistansersättningen regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och är en rättighetsbaserad ersättning. Det innebär att den som uppfyller lagens kriterier har rätt till ersättning, oavsett inkomst eller förmögenhet. För att vara berättigad till assistansersättning måste personen ha en funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret längre ner på sidan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Personlig assistans med hjärta!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Individanpassade lösningar för delaktighet och självbestämmande

Assistansersättningen kan användas för att anställa personliga assistenter, antingen direkt av den enskilde eller genom ett assistansbolag. Dessa assistenter kan vara familjemedlemmar, vänner eller yrkesverksamma som är utbildade för att ge stöd i enlighet med den enskildes behov och önskemål. Målet är att skapa en individanpassad lösning som möjliggör delaktighet och självbestämmande för personen med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att notera att assistansersättningen inte bara gynnar den enskilda personen utan också samhället i stort. Genom att erbjuda stöd för grundläggande behov kan personer med funktionsnedsättningar delta i arbetslivet, utbildning och fritidsaktiviteter, vilket bidrar till en mer inkluderande och rättvis samhällsstruktur. Dessutom kan assistansersättningen förebygga mer kostsamma insatser, såsom institutionsvistelser, och därmed främja en effektiv resursanvändning inom välfärdssystemet.

De grundläggande behoven enligt LSS

Andning

Behöver du hjälp med din andning i form av t.ex. Andningshjälp med maskiner såsom CPAP eller BIPAP kan ingå här, men även andningsgymnastik, PEP-mask, syrgas, inhallationer, slemsugning, användande av hostmaskin och övervakning.

Personlig hygien

Behöver du hjälp när du går på toaletten, med att duscha, tvätta händerna eller torka dig i ansiktet efter att du ätit mat? Då kan tiden som det tar för den hjälpen räknas som ett grundläggande behov. Du behöver redovisa dels antalet tillfällen per dag, dels tidsåtgången vid varje tillfälle.

Måltider

Behöver du hjälp med att någon matar dig, eller får du mat via sond? Då kan tiden som det tar för den hjälpen räknas som ett grundläggande behov. Du behöver redovisa dels antalet tillfällen per dag, dels tidsåtgången vid varje tillfälle.

Att klä av och på sig

Behöver du handgriplig hjälp för att ta av- och på dig dina kläder? Då kan tiden som det tar för den hjälpen räknas som ett grundläggande behov. Du behöver redovisa dels antalet tillfällen per dag, dels tidsåtgången vid varje tillfälle. Endast tid för “inomhuskläder” räknas, inte tid för t.ex. Skor eller jacka.

Kommunikation

Behöver du hjälp med att kommunicera med din omgivning pga fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Då kan tiden som det tar för den hjälpen räknas som ett grundläggande behov. Du behöver redovisa dels antalet tillfällen per dag, dels tidsåtgången vid varje tillfälle.

Aktiverings- och motiveringsinsatser

Har du inte möjlighet pga en psykisk funktionsnedsättning att uppfylla dina grundläggande behov? Dvs skulle man i teorin kunna påstå att du kan utföra ett moment då du har den fysiska kapaciteten men i praktiken saknar mental förmåga att utföra momentet? Då kan tiden det tar att hjälpa dig att utföra momentet räknas som ett grundläggande behov i sin helhet.

Förebyggande stöd

Har du behov av övervakning eller förebyggande stöd under större delen av dygnet för att förhindra att du skadar dig själv, andra människor eller egendom? Då kan tid under dygnet som du behöver den typen av övervakning räknas som ett grundläggande behov.

Egenvård

Har du behov av stöd löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara ditt liv eller allvarlig risk för din fysiska hälsa? Då kan tiden under dygnet där du behöver den typen av stöd räknas som ett grundläggande behov. Här under kan t.ex. övervakning pga epilepsi, speciell medicinteknisk utrustning eller medicinsk behandling såsom med syrgas eller diabetesbehandling ingå.

Kontakta oss idag för rådgivning.

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.