Personlig Assistans och Kommunens Roll

Kommuner i Sverige spelar en viktig roll när det gäller att erbjuda och koordinera personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar. Det är kommunens ansvar att bedöma behovet av personlig assistans och bevilja den nödvändiga hjälpen enligt gällande lagstiftning, såsom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). I denna del går vi igenom kommunens roll och ansvar i personlig assistans.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret längre ner på sidan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Kommunens Ansvar i Personlig Assistans

Kommunens ansvar i personlig assistans innefattar att genomföra utredningar och bedömningar av brukarens behov, att fatta beslut om beviljande av personlig assistans, samt att följa upp och utvärdera den beviljade hjälpen. Kommunen ansvarar också för att erbjuda alternativa insatser om personlig assistans inte beviljas eller om brukaren väljer att inte ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan. Kommunens ansvar sträcker sig även till att säkerställa att personlig assistans ges med hög kvalitet och att brukarnas rättigheter respekteras.

Personlig assistans med hjärta!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Kommunens Basansvar för Personlig Assistans

Kommunens basansvar för personlig assistans innebär att de måste erbjuda hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättningar som inte beviljas assistansersättning från Försäkringskassan, eller som väljer att inte ansöka om det. I dessa fall kan kommunen erbjuda andra insatser, såsom hemtjänst, avlösarservice eller korttidsvistelse, för att säkerställa att brukaren får det stöd de behöver. Kommunen har även ansvar för att informera brukaren om deras rättigheter och möjligheter inom personlig assistans.

Våra kunder är vår inspiration!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Kommunens Yttersta Ansvar i Personlig Assistans

Kommunens yttersta ansvar i personlig assistans innebär att de är skyldiga att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får den hjälp och det stöd de har rätt till enligt lag. Detta innebär att kommunen måste vidta åtgärder om det uppstår problem eller brister i utförandet av personlig assistans, samt att de har skyldighet att ingripa och erbjuda alternativa lösningar om en brukare riskerar att förlora sin assistansersättning från Försäkringskassan.

Kommunens yttersta ansvar innebär också att de ska arbeta proaktivt för att förbättra kvaliteten på personlig assistans och säkerställa att brukarnas rättigheter och behov respekteras och tillgodoses.

Kommunens yttersta ansvar innebär också att de måste samarbeta med andra aktörer, såsom Försäkringskassan, assistansanordnare och brukarorganisationer, för att förbättra och utveckla personlig assistans som en helhet. Detta kan innebära att delta i utbildningar, nätverk och konferenser, samt att utbyta erfarenheter och bästa praxis med andra kommuner och organisationer.

Kontakta oss idag för rådgivning.

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.