Personlig Assistans för Vuxna

Personlig assistans för vuxna med funktionsnedsättningar är en viktig tjänst som syftar till att ge individuellt anpassat stöd för att främja självständighet, delaktighet och livskvalitet. Assistansen kan innebära hjälp med grundläggande behov såsom hygien, förflyttning och kommunikation, men även mer komplexa aktiviteter som arbete, fritidsintressen och socialt umgänge. I denna del går vi igenom vad personlig assistans innebär för vuxna och hur det kan bidra till att skapa en meningsfull och självständig tillvaro.

Personlig assistans för vuxna är utformad för att möta individuella behov och kan variera beroende på personens funktionsnedsättning och livssituation. Målet är att säkerställa att individen får det stöd de behöver för att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt, både i hemmet och i samhället.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret längre ner på sidan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Processen för att ansöka om och erhålla personlig assistans för vuxna involverar att kontakta sin kommun för en utredning och bedömning av behovet. Om assistansen beviljas kan individen även ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan för att täcka kostnaderna för personlig assistans.

Vuxna med personlig assistans har rätt att välja sin egen assistansanordnare och vara delaktiga i planeringen och genomförandet av assistansen. Detta innebär att individen har möjlighet att påverka hur deras assistans utformas och genomförs för att säkerställa att den möter deras unika behov och förväntningar.

Personlig Assistans efter 65 år

För personer som fyllt 65 år och redan har personlig assistans kan det finnas några förändringar i hur assistansen beviljas och finansieras. I denna del går vi igenom vad som gäller för personlig assistans efter 65 år och hur man kan säkerställa att man fortsätter att få det stöd man behöver.

Om du redan har personlig assistans när du fyller 65 år kommer du att fortsätta att få detta stöd. Dock kan finansieringen förändras, och du kan bli hänvisad till äldreomsorgen för vissa tjänster istället för att erhålla assistansersättning från Försäkringskassan.

Personlig assistans med hjärta!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Det är viktigt att vara medveten om att reglerna för personlig assistans efter 65 år kan skilja sig mellan kommuner. Därför är det viktigt att kontakta din kommun för att få information om eventuella förändringar som kan påverka din personliga assistans efter att du fyllt 65 år. Kommunen kan informera om de specifika regler och tjänster som gäller inom äldreomsorgen och hur dessa kan komplettera eller ersätta delar av den personliga assistansen.

Trots eventuella förändringar efter 65 års ålder är det viktigt att veta att du fortfarande har rätt till ett anpassat stöd som motsvarar dina behov. Det kan innebära att samarbeta med både personliga assistenter och äldreomsorgens personal för att säkerställa att du får den hjälp och det stöd du behöver för att fortsätta leva ett självständigt och aktivt liv.

Våra kunder är vår inspiration!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Kontakta oss idag för rådgivning.

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.