Att ansöka om personlig assistans upplevs ofta som komplicerat invecklat och svårt att förstå. Det kan även vara svårt för den enskilda individen att veta hur man ska göra när det gäller vem ska personlig assistans hos. Med anledning av att man vid lagens framtagning inte kunde enas om vem skulle betala för kostnaden som den personliga assistansen innebär så skapade man dessvärre ytterligare problem för den enskilda individen. Om man har ett behov av s.k. ”grundläggande behov” som överstiger 20 timmar per vecka så ska man ansöka om personlig assistans hos Försäkringskassan, medans man ska ansöka hos kommunen om behovet understiger 20 timmar. Det är dels svårt för den enskilda individen att avgöra vad som är vad, och dessutom veta hur bedömningarna kan komma att göras. Det är här vår juridiska expertis kommer in. Vi kan hjälpa dig med bedömningen om man ska ansöka om personlig assistans hos kommunen, Försäkringskassan eller båda. Vi kan även hjälpa dig med att inför besöket och mötet med kommunen/försäkringskassan lista dina behov och på ett tydligt sätt beskriva din situation och ditt hjälpbehov.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.