Bli kund

Vi har lång och gedigen erfarenhet av personlig assistans, LSS, SFB och övriga närliggande lagstiftningar som påverkar din rätt till personlig assistans eller andra stödinsatser du kan ha rätt till. Vi har drivit en stor mängd förvaltningsrättsliga mål och kan hjälpa dig med alla delar av processen, om det skulle behövas. Vårt mål är alltid att undvika processer genom att tillsammans med dig beskriva dina behov på ett så tydligt och transparent sätt att man skapar den nödvändiga förståelsen hos din handläggare för din unika situation.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *