Enkelt uttryckt så kan man säga att huruvida man har rätt till personlig assistans, och vem det är som då ska betala för den personliga assistansen, avgörs i tre steg.

  1. Tillhör personen som söker någon av de listade personklasserna i LSS?
  2. Kan behovet tillgodoses genom någon annan insats i enlighet med LSS?
  3. Har personen som söker behov av hjälp med s.k. ”grundläggande behov” som överstiger 20 timmar per vecka?

Såsom redogjorts för ovan så avgörs frågan om just du har rätt till personlig assistans dock av en stor mängd faktorer. Eftersom det inte är bara lagtexten i LSS och SFB som avgör utan även försäkringskassans föreskrifter, förarbeten till lagen, domstolspraxis och i viss mån även annan lagstiftning så krävs det att man har en helhetsbild av både ditt enskilda behov och regelverket för att kunna göra en bedömning av detta. Undrar du om du har rätt till personlig assistans? Hör av dig till oss så tittar vi på frågan tillsammans. Vi hjälper dig hela vägen!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.