Personlig assistans för vuxna

Hur vill du ha din personliga assistans utformad? Det finns utöver det juridiska, som mestadels är en fråga i inledningsfasen, så mycket att tänka på när det gäller utformandet av den personlig assistansen. Vi hjälper dig hela vägen med att se till att den personliga assistansen utformas och sköts på ett sätt som är anpassat till dina behov. Vare sig assistansen gäller dig själv, eller en nära anhörig till dig så kommer vi i dialog med dig arbeta för ett tillgodose dina individuella behov.

Vi följer kontinuerligt upp ditt beslut och din situation för att se till att allting i din vardag flyter på så friktionsfritt som möjligt.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.